Què és?

Què és el Consell Local d'Igualtat i Diversitat?

El Consell Municipal d'Igualtat i Diversitat és un òrgan a través del com, les associacions i entitats que tenen entre els seus objectius la igualtat de gènere i sexual participen amb funcions consultives no vinculants i de proposta d'iniciatives en les polítiques socials municipals d'igualtat i diversitat de l'Ajuntament de Santa Pola.

El Consell Local d'Igualtat i Diversitat es configura com un òrgan col·legiat consultiu i assessor de participació social de les dones i les persones LGTBI, adscrit a la regidoria d'Igualtat.