Quins objectius té?

Els objectius del Consell Local d'Igualtat i Diversitat són:

1. Promoure l'apoderament i l'autonomia de les dones i les sexualitats i identitats de gènere minoritzades.

2. Potenciar la participació social, política i cultural de les dones i les persones LGTBI ocupant els espais públics.

3. Contribuir a la sensibilització social per la igualtat de gènere i la diversitat sexual.

4. Donar visibilitat a les expressions de gènere dissidents, com les anomenades “noves masculinitats” que són aquelles que s'apropien de valors tradicionalment femenins com la cura i l'expressió sense embuts dels sentiments. De la mateixa manera, donar visibilitat a les dones més enllà de les tasques de cura i la preocupació per la estéctica.

5. Expressar la seua posició sobre les decisions que adopten els òrgans de govern de l'Ajuntament de Santa Pola en l'àmbit de la política social dirigida a aquestes.

6. Promoure la solidaritat social i la participació ciutadana amb la finalitat d'incrementar la coresponsabilitat en l'atenció a les persones depenents, criatures i majors.

7. Acollir els sabers tradicionals de les dones, donant-los valor i promovent que la cultura de les cures i el treball domèstic i de sostenibilitat de la vida es convertisquen en valors compartits per la societat al complet.

8. Donar visibilitat a les produccions artístiques i culturals de les dones i de les persones LGTBI.